AUBO production A/S

Vævervej 19-23

DK-7490 Aulum

+45 97 47 35 00

aubo@aubo.dk

Corporate Social
Responsibility (CSR)

Anstendighet fra Danmark

AUBOs hovedkontor og produksjon i Aulum på Vestjylland er et sammensurium av bygninger og utvidelser. De første årene hadde medarbeiderne julelunsj hjemme hos AUBOs grunnlegger Jens B. Bertelsen, men etter en stund ble det for lite plass. Bedriften fikk voksesmerter, også på medarbeiderfronten, men til tross for tilbygg etter tilbygg er det spesielt én ting som ikke har forandret seg gjennom alle årene: det nære forholdet til både de ansatte og bedriftens samarbeidspartnere.

Som det mest naturlige i verden har AUBO i flere tiår valgt at det gode arbeidsmiljøet skal komme alle til gode. Derfor har det vært helt naturlig å invitere fleksarbeidere inn, og matchen mellom AUBOs verdier og folk som på en eller annen måte har falt utenfor, har vært en stor suksess. I samme ånd er folk av annen etnisk opprinnelse også en del av AUBOs arbeidsstokk, på samme måte som også studenter og lærlinger har sin plass hos AUBO.

Alt dette har bidratt til å skape en fantastisk arbeidsplass. Et sted med stort mangfold i både personlighet, alder, styrke og etnisitet. En arbeidsplass der det er stor takhøyde – og hvor det er rom og plass til alle.

Hos AUBO kaller vi det nå CSR. For mange år siden, før CSR ble et kommersielt ord, kalte vi det bare vestjysk anstendighet. Ansvaret for å gi noe tilbake, og sunn fornuft i å vite at det man gir skaper glede og stolthet både innenfor og utenfor organisasjonen.

Kultur av forskjell

Hos AUBO er kulturen annerledes! Der mange konkurrenter er kjøpt opp av store konsern, er AUBO fortsatt noe for seg selv – og det i bokstavelig forstand. Bedriften er fortsatt familieeid, og hvis du ser på strategikartet, er det tydelig at det betyr noe. At både kunder og ansatte anser bedriften som pålitelig. Derfor er det også like viktig for AUBO å måle medarbeidertilfredsheten som kundetilfredsheten – og like viktig at begge målingene ligger i toppsjiktet.

 

 

AUBO langtidssykelmeldt Maibritt Langtidssykemeldt

Når arbeidet blir et fast holdepunkt ved sykdom

Hos AUBO strekker vi oss langt for å beholde medarbeidere. Også når de blir syke. Her kan du lese mer om hvor stor betydning en sikker forankring i arbeidsmarkedet kan bety for en medarbeider i en sykdomsperiode.

Seniorpolitikk

Det er vår oppgave å gjenspeile samfunnet

Hos AUBO er ikke alder en faktor når det gjelder jobbing. Vi ser på kompetansen på CV-en i stedet for datoen på fødselsattesten når det gjelder rekruttering av nyansatte, og vi fokuserer på å beholde de vi allerede har ansatt.  Les mer om vårseniorpolitikk her.

AUBO CSR VUA Jan
VUA

Når overtid blir et fleksibelt arbeidsverktøy

Mange produksjonsbedrifter har en sesongpreget produksjon der overtid kan erstattes av perioder med mindre aktivitet. For å skape stabilitet, spesielt for de ansatte, har AUBO i samarbeid med selskapets tillitsvalgte innført VUA på arbeidsplassen.

Mangh

Det er vår oppgave å gjenspeile samfunnet

Eritrea, Ukraina eller en tredjeplass i verden? Hos AUBO er mangfold på arbeidsplassen en styrke. For oss selv, men også for vårt nærområde. Vi mener at vi som bedrift også har et samfunnsansvar når det gjelder integrering i arbeidsmarkedet – uavhengig av hvor våre ansatte kommer fra.

Les mer om vår tilnærming til mangfold på arbeidsplassen her.

Mangfold på arbeidsplassen
LÆRLINGER OG ELEVER hos AUBO

Fra læring til lærdom – og omvendt

Hos AUBO har man et nærmest fast lag av lærlinger, og også kontorelever, som tilbringer en stor del av utdannelsen sin hos oss i Aulum. Denne delen av medarbeiderstaben er der ikke kun for å lære, fordi AUBO har erfart at virksomheten også lærer mye av dem.

Les mer om vår fokus på å rekruttere lærlinger og kontorelever

Lærlinger og elever hos AUBO
Fleksjobb hos AUBO

Fra fleksjobber til faste ressurser

Hos AUBO består nesten 10 prosent av medarbeiderne av fleksjobbere, der alle spiller en viktig rolle i arbeidsdagen hos kjøkkenprodusenten.

Her kan du lese mer om hvordan vi klarer det – og hvordan det er å være i fleksjobb hos AUBO.

Fleksjobb hos AUBO
Ansiennitet på arbeidsplassen

25 år det samme stedet – kan man virkelig gjøre det?

Ja, det mener vi absolutt. Hos AUBO har vi mange jubileer, og heldigvis for det, for vi setter pris på langvarige relasjoner. Av samme grunn gjør vi mye for å beholde våre ansatte, fra faglig utvikling til kulturen i bedriften.

Les mer om hvorfor langsiktige medarbeiderforhold varer i det lange løp.

Ansiennitet på arbeidsplassen

Veiledning & inspirasjon

Nysgjerrig på mer?

ANSTENDIGHET FRA DANMARK
AUBO Kjøkken Grunnlegger

Du kan alltid regne med AUBO

I over 30 år har AUBO bygget på vestjysk anstendighet. Det handler for eksempel om tillit og trygghet. Om å holde det vi lover i alle situasjoner. Om å gjøre alt vi kan for å gi kunden det beste mulige produktet. Hver gang.

Dansk anstendighet
Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp?

Vi sitter klare til å hjelpe deg med informasjon om våre produkter.

Chat med oss