AUBO production A/S

Vævervej 19-23

DK-7490 Aulum

+45 97 47 35 00

aubo@aubo.dk

Garanti

Hva er dekket av garantien?

AUBO Production A/S yter 10 års garanti på kjøkken-, bad-, & garderobeskap under forutsetning av at monterings- og vedlikeholds veiledningen er fulgt.
AUBO Production A/S yter på funksjonaliteten på hengsler, skuffer og diverse uttrekk/beslag 25 års garanti. Tip-on løsningen har 10 års garanti.
Eldrevne løsninger og elartikler er begrenset til 5 års garanti.
Garantien for benkeplate og evt. underliming av vasken er 5 år, under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsveiledningen på benkeplater er fulgt.

AUBO’s garanti omfatter utelukkende skader som beviselig kan henføres til materiale- eller fabrikasjonsfeil og gjelder kun ved normalt bruk. AUBO forbeholder seg retten til å undersøke produktet og beslutte om produktet er dekket av garantien.

Ved montering:

Oppdages en produktfeil, som er omfattet av garantien under montering, fremsendes der en tilsvarende vare hurtigst muligt til kunden. Som utgangspunkt er en monteret vare lig med en godkjent vare.

0 – 2 år fra leveringsdatoen:

Oppstår det en produktfeil, som er omfattet av garantien, på de monterte elementer, fremsendes nye varer til kunden. Hvis feilen er så omfattende at det kreves montørbesøk fra AUBO Production A/S, vil vi innenfor rimelig tid utsende en montør for å utbedre reklamasjonen. Viser det seg at reklamasjonen ikke er berettiget, forbeholder AUBO Production A/S seg rett til å belaste kunden for montørbesøket.

2 – 10 år fra leveringsdatoen:

Oppstår det en produktfeil, som er omfattet av garantien, på de monterte elementer, sendes nye varer til kunden. Kunden sørger selv for utskiftningen. Hvis varen i mellomtiden er utgått av AUBOs sortiment, tilbydes et erstatningsprodukt i samme pris og kvalitet. Det er AUBO alene som avgjør, hva som er et passende erstatningsprodukt.

Garantien dekker ikke:

Garantien dekker ikke alminnelig slitasje, skjæremerker, risser eller slagmerker, varer som har vært oppbevart, montert eller anvendt feil, misbrukt, endret eller rengjort med feil rengjøringsmetoder eller -produkter. Garantien dekker ikke følgeskader, som f.eks varmeskader fra de installerte hvitevarer eller fuktskader pga. rengjøring eller lekkasje.

Garanti på ikke AUBO producerede varer:

Handelsvarer, som f.eks. hvitevarer, blandebatterier, gulvbelegg, møbler, kjøkkenmaskiner og tilbehør, som omsettes gjennom AUBOs forhandlere, er ikke omfattet av AUBO Production A/S garanti, og det henvises til den gjeldende leverandørs garantibestemmelser.

Garantien trer i kraft den dag varen blir levert. Gjem kvitteringen. Den er ditt kjøpsbevis og skal forevises ved garantisaker.

AUBO Production A/S dekker ikke reklamasjonssaker og garantiforpliktelser med økonomisk kompensasjon. Reklamasjonssaker og garantisaker løses med udbedring av mangler eller ombytning til feilfritt produkt. Et valg som AUBO alene træffer.

 

Veiledning & inspirasjon

Nysgjerrig på mer?

ANSTENDIGHET FRA DANMARK
AUBO Kjøkken Grunnlegger

Du kan alltid regne med AUBO

I over 30 år har AUBO bygget på vestjysk anstendighet. Det handler for eksempel om tillit og trygghet. Om å holde det vi lover i alle situasjoner. Om å gjøre alt vi kan for å gi kunden det beste mulige produktet. Hver gang.

Dansk anstendighet
Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp?

Vi sitter klare til å hjelpe deg med informasjon om våre produkter.

Chat med oss