Lesetid

1 minut

 

BREEAM-NOR er et klassifiseringssystem som målt på forskjellige parametre fastslår i hvor stor grad hele bygg eller enkelte produkter er bærekraftige. Med bruk av AUBOs inventar, kan inventardelen bidra til at BREEAM-NOR-klassifiserte byggeprosjekter oppnår en bedre score – og dermed en høyere  sertifisering totalt sett.
Innen kjøkken, bad og garderobe, som er AUBOs kjerneområder, fokuseres det på komponenter bestående av trefibre som må overholde strenge krav om frigjøring av bestemte gasstyper. Nå kan vi, som den første kjøkkenprodusenten i Danmark, dokumentere at vi overholder BREEAM-NOR-kriteriene. Med BREEAM-NOR-dokumentasjonen er vi i AUBO klare til å lede an i bestrebelsene på å skape bærekraftige produkter til beste for både miljø og mennesker.

Fakta om BREEAM-NOR:

BREEAM-NOR er verdens eldste og Europas mest utbredte miljøkonsept når det gjelder inneklima og bærekraftighet.

BREEAM-NOR-produktene fra AUBO er dokumentert med leverandørerklæringer og spesifikke testrapporter for hver enkelt produktgruppe.

BREEAM-NOR er ett av dokumentasjonsprinsippene som mange investorer legger til grunn for dokumentasjon av bærekraftighet og inneklima.

BREEAM-NOR-sortimentet fra AUBO er bredt. Det omfatter et stort utvalg av dører, skap, innredningsløsninger og benkeplater.

AUBO er p.t. den eneste produsenten av kjøkken-, bad- og garderobeinventar, som er i stand til å levere BREEAM-NOR-dokumenterte produkter i industriell skala.

AUBOs BREEAM-NOR-sortiment er uten merkostnad i forhold til gjeldende veiledende utsalgspris.

 

Veiledning & inspirasjon

Nysgjerrig på mer?

ANSTENDIGHET FRA DANMARK

Du kan alltid regne med AUBO

I over 30 år har AUBO bygget på vestjysk anstendighet. Det handler for eksempel om tillit og trygghet. Om å holde det vi lover i alle situasjoner. Om å gjøre alt vi kan for å gi kunden det beste mulige produktet. Hver gang.

Dansk anstendighet
Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp?

Vi sitter klare til å hjelpe deg med informasjon om våre produkter.

Chat med oss